دوره آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی ISO50001 برگزار شد.

دوره آموزشی ممیزی داخلی استانداد ISO50001 در روزهای دوم تا چهارم مرداد ماه 1400 به مدت سه روز برای کارشناسان و مدیران شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به صورت مجازی و از طرف شرکت کنترل انرژی پاسارگاد برگزار گردید ... ادامه مطلب